VELKOMMEN

Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.


UNG Kirke i Hvidbjerg Kirke

Påske i kirken

Minikonfirmanderne inviterer i kirke


KONFIRMANDERNES EGEN GUDSTJENESTE I BILLEDER

Efter endt konfirmandlejr på Rydhave Slots Efterskole præsenterede årets konfirmander deres egen gudstjeneste overfor de fremmødte kirkegængere. 

Bibelens tekster blev omsat til en moderne forkyndelse i sang, billeder og i film.

Se også en lille film med konfirmandernes egen salme på sognets Facebook-side.

Foto: Ellen Aarlit Gade.

 

DET NYE MENIGHEDSRÅD

Første søndag i advent, søndag den 27. november 2016, tiltræder det nye menighedsråd. Rådet består fortsat af otte medlemmer fra de tre sogne.

Marianna Brogaard, Per Jørgensen, Svend-Aage Bach-Mose, Mona Raabjerg Vestergaard er valgt i Hvidbjerg sogn.

Poul Michelsen og Lene Kristensen er valgt fra Jegindø sogn.

Henrik Riis Villesen og Ingrid Gramstrup Larsen er valgt fra Lyngs sogn.

De to sognepræster, Morten Krogh Nielsen og Thomas Buelund, er såkaldt fødte medlemmer af rådet. Desuden deltager medarbejdernes repræsentant, Ernst M. Lauridsen, i rådets møder uden stemmeret.

INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆST THOMAS BUELUND

Søndag den 14. august 2016 blev cand. teol. Thomas Buelund indsat som sognepræst i Thyholm pastorat. Efter indsættelsesgudstjenesterne var der kirkefrokost i Thyholm Kirkecenter med efterfølgende velkomsttaler m.v. Klik på billederne for at få en større version.

Læs provst Carsten Hoffmanns smukke indsættelsestale [klik her]

Læs menighedsrådsformand Svende Grøns velkomsttale [klik her]

 

Du kan se billeder fra ordinationen i Viborg Domkirke fredag den 10. juni 2016 kl. 19. Desuden kan du læse talen, som menighedsrådsformand Svende Grøn holdt ved det efterføgnede samvær. [klik her]


THYHOLM PASTORAT DANNES FRA 1. MAJ

Biskoppen over Viborg Stift. Henrik Stubkjær har efter en del drøftelser og møder besluttet følgende:

1.    "Der dannes et pastorat, benævnt Thyholm Pastorat med 2 sognepræster.

Den ene sognepræst er bosiddende i Søndbjerg Præstegård, og er ikke kirkebogsførende og begravelsesmyndighed.

Den anden sognepræst er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed, og er bosiddende i Jegindø Præstegård.

Præstegården i Hvidbjerg nedlægges således."

Læs pressemeddelelsen, hvor I kan se, hvordan sognepræst Morten Krogh Nielsen og menighedsrådsformand Svende Grøn reagerer på beslutningen [klik her] 

Desuden kan I læse Dagsbladets artikel "To præster skal fremover deles om Thyholm" [klik her]

KALENDER

BegivenhedDato

Hvidbjerg kirke, gudstjeneste. Kirkekaffe i Kirkecentret

30. apr 09:00
10:00
30. apr 09:00 -
10:00

Lyngs kirke, gudstjeneste

30. apr 10:30
11:30
30. apr 10:30 -
11:30

Jegindø kirke, gudstjeneste.

30. apr 10:30
11:30
30. apr 10:30 -
11:30

Spaghettigudstjeneste i Hvidbjerg lystanlæg med efterfølgende spisning for hele familien

4. maj 17:00
18:00
4. maj 17:00 -
18:00

Thyholm Kirkecenter: Menighedsrådsmøde

Fælles med Søndbjerg Odby

4. maj 19:00
20:00
4. maj 19:00 -
20:00

Lyngs kirke, ingen gudstjeneste.

7. maj  
7. maj

Hvidbjerg kirke, gudstjeneste. Kirkekaffe i Kirkecentret

7. maj 09:00
10:00
7. maj 09:00 -
10:00

Jegindø kirke, konfirmation.

7. maj 10:30
11:30
7. maj 10:30 -
11:30

Lyngs kirke, ingen gudstjeneste.

12. maj  
12. maj  

Jegindø kirke, gudstjeneste.

12. maj 09:00
10:00
12. maj 09:00 -
10:00

HØR DAGENS ORD