VELKOMMEN

Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.Menighedsrådsvalg 2016

Café-eftermiddage

Afskedsfest for Lars Sandfeld


INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆST THOMAS BUELUND

Søndag den 14. august 2016 blev cand. teol. Thomas Buelund indsat som sognepræst i Thyholm pastorat. Efter indsættelsesgudstjenesterne var der kirkefrokost i Thyholm Kirkecenter med efterfølgende velkomsttaler m.v. Klik på billederne for at få en større version.

Læs provst Carsten Hoffmanns smukke indsættelsestale [klik her]

Læs menighedsrådsformand Svende Grøns velkomsttale [klik her]

 

KAN DU HUSKE SOMMERKONCERTEN?

Du kan se billeder fra ordinationen i Viborg Domkirke fredag den 10. juni 2016 kl. 19. Desuden kan du læse talen, som menighedsrådsformand Svende Grøn holdt ved det efterføgnede samvær. [klik her]

TEMAKONCERT: GLÆDE, HVIDBJERG KIRKE 9. JUNI 2016

GRUNDLOVSDAG I JEGINDØ PRÆSTEGÅRDSHAVE 5. JUNI 2016


PINSEGUDSTJENESTE FOR STRUER PROVSTI VED HERREGÅRDEN HINDSELS

KONFIRMATION I HVIDBJERG KIRKE, STORE BEDEDAG 2016


THYHOLM PASTORAT DANNES FRA 1. MAJ

Biskoppen over Viborg Stift. Henrik Stubkjær har efter en del drøftelser og møder besluttet følgende:

1.    "Der dannes et pastorat, benævnt Thyholm Pastorat med 2 sognepræster.

Den ene sognepræst er bosiddende i Søndbjerg Præstegård, og er ikke kirkebogsførende og begravelsesmyndighed.

Den anden sognepræst er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed, og er bosiddende i Jegindø Præstegård.

Præstegården i Hvidbjerg nedlægges således."

Læs pressemeddelelsen, hvor I kan se, hvordan sognepræst Morten Krogh Nielsen og menighedsrådsformand Svende Grøn reagerer på beslutningen [klik her] 

Desuden kan I læse Dagsbladets artikel "To præster skal fremover deles om Thyholm" [klik her]

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke. Kirkekafffe i Kirkecentret

23. okt 09:00
10:00
23. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeenste Lyngs kirke

23. okt 10:30
11:30
23. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Jegindø kirke

23. okt 10:30
11:30
23. okt 10:30 -
11:30

Ingen gudstjeneste Lyngs kirke

30. okt  
30. okt

BUSKgudstjeneste Hvidbjerg kirke

30. okt 10:30
11:30
30. okt 10:30 -
11:30

BUSKgudstjeneste Jegindø kirke

30. okt 10:30
11:30
30. okt 10:30 -
11:30

Spaghettigudstjeneste - Jegindø Kirke

1. nov 17:00
19:00
1. nov 17:00 -
19:00

Gudstjeneste Lyngs kirke

6. nov 10:30
11:30
6. nov 10:30 -
11:30

Alle helgengudstjeneste Hvidbjerg kirke

6. nov 14:00
15:00
6. nov 14:00 -
15:00

Alle helgen gudstjeneste Jegindø kirke

6. nov 19:00
20:00
6. nov 19:00 -
20:00

HØR DAGENS ORD