VELKOMMEN

Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.Menighedsrådsvalg 2016

Høstgudstjenester

Café-eftermiddage


INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆST THOMAS BUELUND

Søndag den 14. august 2016 blev cand. teol. Thomas Buelund indsat som sognepræst i Thyholm pastorat. Efter indsættelsesgudstjenesterne var der kirkefrokost i Thyholm Kirkecenter med efterfølgende velkomsttaler m.v. Klik på billederne for at få en større version.

Læs provst Carsten Hoffmanns smukke indsættelsestale [klik her]

Læs menighedsrådsformand Svende Grøns velkomsttale [klik her]

 

KAN DU HUSKE SOMMERKONCERTEN?

Du kan se billeder fra ordinationen i Viborg Domkirke fredag den 10. juni 2016 kl. 19. Desuden kan du læse talen, som menighedsrådsformand Svende Grøn holdt ved det efterføgnede samvær. [klik her]

TEMAKONCERT: GLÆDE, HVIDBJERG KIRKE 9. JUNI 2016

GRUNDLOVSDAG I JEGINDØ PRÆSTEGÅRDSHAVE 5. JUNI 2016


PINSEGUDSTJENESTE FOR STRUER PROVSTI VED HERREGÅRDEN HINDSELS

KONFIRMATION I HVIDBJERG KIRKE, STORE BEDEDAG 2016


THYHOLM PASTORAT DANNES FRA 1. MAJ

Biskoppen over Viborg Stift. Henrik Stubkjær har efter en del drøftelser og møder besluttet følgende:

1.    "Der dannes et pastorat, benævnt Thyholm Pastorat med 2 sognepræster.

Den ene sognepræst er bosiddende i Søndbjerg Præstegård, og er ikke kirkebogsførende og begravelsesmyndighed.

Den anden sognepræst er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed, og er bosiddende i Jegindø Præstegård.

Præstegården i Hvidbjerg nedlægges således."

Læs pressemeddelelsen, hvor I kan se, hvordan sognepræst Morten Krogh Nielsen og menighedsrådsformand Svende Grøn reagerer på beslutningen [klik her] 

Desuden kan I læse Dagsbladets artikel "To præster skal fremover deles om Thyholm" [klik her]

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste Jegindø kirke

25. sep 09:00
10:00
25. sep 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke. Kirkekaffe i Kirkecenteret

25. sep 09:00
10:00
25. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste Lyngs kirke

25. sep 10:00
11:00
25. sep 10:00 -
11:00

Cafeeftermiddag v. Egn og opvækst i historisk perspektiv. Emne:

28. sep 14:30
16:30
28. sep 14:30 -
16:30

Gudstjeneste Lyngs kirke

2. okt 09:00
10:00
2. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Jegindø kirke

2. okt 09:00
10:00
2. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke

2. okt 10:30
11:30
2. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke. Kirkekaffei i Kirkecentret

9. okt 09:00
10:00
9. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Lyngs kirke

9. okt 09:00
10:00
9. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Jegindø kirke

9. okt 10:30
11:30
9. okt 10:30 -
11:30

HØR DAGENS ORD