VELKOMMEN

Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.


De ni læsninger i Hvidbjerg Kirke

Café-eftermiddage

Afskedsfest for Lars Sandfeld


DET NYE MENIGHEDSRÅD

Første søndag i advent, søndag den 27. november 2016, tiltræder det nye menighedsråd. Rådet består fortsat af otte medlemmer fra de tre sogne.

Marianna Brogaard, Per Jørgensen, Svend-Aage Bach-Mose, Mona Raabjerg Vestergaard er valgt i Hvidbjerg sogn.

Poul Michelsen og Lene Kristensen er valgt fra Jegindø sogn.

Henrik Riis Villesen og Ingrid Gramstrup Larsen er valgt fra Lyngs sogn.

De to sognepræster, Morten Krogh Nielsen og Thomas Buelund, er såkaldt fødte medlemmer af rådet. Desuden deltager medarbejdernes repræsentant, Ernst M. Lauridsen, i rådets møder uden stemmeret.

INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆST THOMAS BUELUND

Søndag den 14. august 2016 blev cand. teol. Thomas Buelund indsat som sognepræst i Thyholm pastorat. Efter indsættelsesgudstjenesterne var der kirkefrokost i Thyholm Kirkecenter med efterfølgende velkomsttaler m.v. Klik på billederne for at få en større version.

Læs provst Carsten Hoffmanns smukke indsættelsestale [klik her]

Læs menighedsrådsformand Svende Grøns velkomsttale [klik her]

 

KAN DU HUSKE SOMMERKONCERTEN?

Du kan se billeder fra ordinationen i Viborg Domkirke fredag den 10. juni 2016 kl. 19. Desuden kan du læse talen, som menighedsrådsformand Svende Grøn holdt ved det efterføgnede samvær. [klik her]

TEMAKONCERT: GLÆDE, HVIDBJERG KIRKE 9. JUNI 2016

GRUNDLOVSDAG I JEGINDØ PRÆSTEGÅRDSHAVE 5. JUNI 2016


PINSEGUDSTJENESTE FOR STRUER PROVSTI VED HERREGÅRDEN HINDSELS

KONFIRMATION I HVIDBJERG KIRKE, STORE BEDEDAG 2016


THYHOLM PASTORAT DANNES FRA 1. MAJ

Biskoppen over Viborg Stift. Henrik Stubkjær har efter en del drøftelser og møder besluttet følgende:

1.    "Der dannes et pastorat, benævnt Thyholm Pastorat med 2 sognepræster.

Den ene sognepræst er bosiddende i Søndbjerg Præstegård, og er ikke kirkebogsførende og begravelsesmyndighed.

Den anden sognepræst er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed, og er bosiddende i Jegindø Præstegård.

Præstegården i Hvidbjerg nedlægges således."

Læs pressemeddelelsen, hvor I kan se, hvordan sognepræst Morten Krogh Nielsen og menighedsrådsformand Svende Grøn reagerer på beslutningen [klik her] 

Desuden kan I læse Dagsbladets artikel "To præster skal fremover deles om Thyholm" [klik her]

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste Jegindø kirke

4. dec 09:00
10:00
4. dec 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Lyngs kirke

4. dec 10:30
11:30
4. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke. De ni læsninger.

4. dec 19:00
19:30
4. dec 19:00 -
19:30

Cafe-eftermiddag

Juleafslutning ved Thomas Buelund.

7. dec 14:30
16:30
7. dec 14:30 -
16:30

Ingen gudstjeneste Lyngs kirke

11. dec  
11. dec  

Gudstjeneste, Hvidbjerg kirke med kirkekaffe i Kirkecentret

11. dec 09:00
10:00
11. dec 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Jegindø kirke

11. dec 09:00
10:00
11. dec 09:00 -
10:00

Filmaften i Kirkecentret. Som i Himlen.

Hen over vinteren starter vi en filmstudiekreds op i Thyholm Kirkecenter. I …

15. dec 19:00
20:00
15. dec 19:00 -
20:00

Ingen gudstjeneste Jegindø kirke

18. dec  
18. dec  

Gudstjeneste Lyngs kirke

18. dec 09:00
10:00
18. dec 09:00 -
10:00

HØR DAGENS ORD