VELKOMMEN

VI ARBEJDER LØBENDE PÅ HJEMMESIDEN! Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.Jegindø kirke har fortsat deres egen hjemmeside: www.jegindoe-kirke.dk.

Sogneudflugter

Vorherre bevares på Jegindø


INGEN NY PRÆSTESTRUKTUR PÅ THYHOLM OG JEGINDØ

Efter omfattende og omhyggelige drøftelser i menigheder og menighedsråd har biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, besluttet ikke at ændre på præstebemandingen på Thyholm og Jegindø. Biskoppen argumenterer blandt andet med, at den nødvendige folkelige opbakning ikke er stor nok; tværtimod konstaterer han, at der er betydelig modstand i dele af det kirkelige landskab på Thyholm og Jegindø.

”Biskoppen har ret. Vi er meget uenige om, hvilken præstestruktur vi tror, der gavner kirkelivet mest på Thyholm og Jegindø, ” siger Svende Grøn, der er menighedsrådsformand i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne. ”Jeg har forståelse for, at biskoppen ikke ønsker at bruge sin beslutningskraft imod den betydelige lokale modstand, som har vist sig at være nogle steder på Thyholm og Jegindø. Men det ændrer ikke ved, at vores præster skal samarbejde meget mere i fremtiden for at udvikle og styrke kirkelivet i vores område. Og det havde været meget enklere og mere forpligtende, hvis vi havde fået et stort fælles pastorat med to fuldtids-præster på Thyholm og Jegindø. Nu må menigheder og menighedsråd tage endnu en periode med en mildest talt grumset struktur og procentopdelte stillinger hist og pist.”

Den nuværende struktur på Thyholm og Jegindø, som altså bliver bevaret, giver en 100 % sognepræstestilling i Hvidbjerg-Lyngs pastorat, en 50 % sognepræstestilling på Jegindø (de øvrige 50 % er en sognepræstestilling i Resen-Humlum sogne) og en 60% sognepræstestilling i Søndbjerg-Odby pastorat (hvor de sidste 40 % bliver brugt som bistandspræst i Struer sogn).

Det er endnu ikke afgjort, hvornår den ledige stilling som sognepræst i Jegindø-Resen-Humlum pastorat bliver opslået.

SOGNEINDSAMLINGEN

Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp indbragte 11.804 i Hvidbjerg og Jegindø sogne. Tak til indsamlerne og de mange, som gav en gave!

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I HVIDBJERG KIRKE

Søndag den 15. februar 2015 var der fastelavnsgudstjeneste i Hvidbjerg kirke. Kirken var fyldt af udklædte børn. Og almindelige voksne. Kirkekoret var engle og præster.

Efter gudstjeneste deltog ca. 130 kirkegængere i tøndeslagning og kirkefrokost i FDF-huset.

NY KONSTITUERET SOGNEPRÆST PÅ JEGINDØ

Pr. 1. januar 2015 er Ove Arensbach blevet konstitueret som sognepræst på Jegindø. Det vides endnu ikke, hvor længe konstitueringen varer.

Han træffes på tlf. 22759148 og har ugentlig fridag mandag.

Du kan læse Ove Arensbach præsenterer sig [her]

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke

10. maj 10:30
11:30
10. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Solvang

12. maj 15:00
16:00
12. maj 15:00 -
16:00

Andagt Solvang

12. maj 15:00
16:00
12. maj 15:00 -
16:00

Gudstjeneste - Hvidbjerg kirke

14. maj 09:00
10:00
14. maj 09:00 -
10:00

Gudstjeneste - Lyngs kirke

14. maj 10:30
11:30
14. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Jegindø kirke

14. maj 10:30
11:30
14. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - Jegindø kirke

17. maj 09:00
10:00
17. maj 09:00 -
10:00

Gudstjeneste - Hvidbjerg kirke

17. maj 10:30
11:30
17. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste - Hvidbjerg kirke

24. maj 09:00
10:00
24. maj 09:00 -
10:00

Gudstjeneste - Lyngs kirke

24. maj 10:30
11:30
24. maj 10:30 -
11:30

HØR DAGENS ORD