VELKOMMEN

Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.Café-eftermiddage

Fastelavns-succes

Kirkehøjskole: GLÆDEN


FASTELAVNSGUDSTJENESTE I HVIDBJERG

JULE-INDLEDNING

Thyholm Børnehus på besøg i kirken fredag den 18. december 2015.

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE 12. AUGUST 2015

GUDSTJENESTE I UDGRAVNINGEN PÅ JEGINDØ

Lørdag den 20. juni fejrede hele Jegindø og Thyholm 100-året for bygningen af dæmningen. Den store folkefet begyndte naturligvis med en gudstjeneste i Udgravningen, hvorfra al jorden til dæmningen blev hentet.

Dæmningen forenede Søndbjerg og Jegindø sogne, og derfor medvirkede to "midlertidige" præster: Ove Arensbach, der konstitueret sognepræst på Jegindø, og Lars Sandfeld, der er barselvikar i Søndbjerg samtidig med, at han passer "sit eget" pastorat i Hvidbjerg-Lyngs.

Prædikenen knyttede dæmnigsbyggeriet sammen med to bibelske beretninger om at komme tørskoet i land: Jødernes vandring gennem det røde hav og Jesus, der går på vandet.

Du kan læse mere om jubilæet [klik her]

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke. Kirkekaffe hos Hanne og Erling Christensen, Nørregade

14. feb 09:00
10:00
14. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Jegindø kirke

14. feb 09:00
10:00
14. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Lyngs kirke

14. feb 10:30
11:30
14. feb 10:30 -
11:30

Ingen gudstjeneste Lyngs kirke

21. feb  
21. feb

Ingen gudstjeneste Jegindø kirke

21. feb  
21. feb  

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke

21. feb 10:30
11:30
21. feb 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke, Kirkekaffe hos Hanne og Erling Christensen, Nørregade

28. feb 09:00
10:00
28. feb 09:00 -
10:00

Gudstjeneste Lyngs kirke

28. feb 10:30
11:30
28. feb 10:30 -
11:30

Spillemandsmesse i Jegindø kirke

28. feb 14:30
15:30
28. feb 14:30 -
15:30

Ingen gudstjeneste, Lyngs kirke

6. mar  
6. mar

HØR DAGENS ORD