VELKOMMEN

Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.Afskedsfest for Lars Sandfeld

Gospelkoncert i Hvidbjerg Kirke

Årets konfirmander


KONFIRMATION I HVIDBJERG KIRKE, STORE BEDEDAG 2016


THYHOLM PASTORAT DANNES FRA 1. MAJ

Biskoppen over Viborg Stift. Henrik Stubkjær har efter en del drøftelser og møder besluttet følgende:

1.    "Der dannes et pastorat, benævnt Thyholm Pastorat med 2 sognepræster.

Den ene sognepræst er bosiddende i Søndbjerg Præstegård, og er ikke kirkebogsførende og begravelsesmyndighed.

Den anden sognepræst er kirkebogsførende og begravelsesmyndighed, og er bosiddende i Jegindø Præstegård.

Præstegården i Hvidbjerg nedlægges således."

Læs pressemeddelelsen, hvor I kan se, hvordan sognepræst Morten Krogh Nielsen og menighedsrådsformand Svende Grøn reagerer på beslutningen [klik her] 

Desuden kan I læse Dagsbladets artikel "To præster skal fremover deles om Thyholm" [klik her]

FASTELAVNSGUDSTJENESTE I HVIDBJERG

JULE-INDLEDNING

Thyholm Børnehus på besøg i kirken fredag den 18. december 2015.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste, Hvidbjerg kirke.

5. maj 09:00
10:00
5. maj 09:00 -
10:00

Gudstjeneste, Jegindø kirke.

5. maj 09:00
10:00
5. maj 09:00 -
10:00

Gudstjeneste, Lyngs kirke

5. maj 10:30
11:30
5. maj 10:30 -
11:30

Ingen gudstjeneste, Lyngs kirke

8. maj  
8. maj

Ingen gudstjeneste, Jegindø kirke.

8. maj  
8. maj  

Gudstjeneste, Hvidbjerg kirke.

8. maj 10:30
11:30
8. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste, Hvidbjerg kirke.

15. maj 09:00
10:00
15. maj 09:00 -
10:00

Gudstjeneste, Lyngs kirke

15. maj 10:30
11:30
15. maj 10:30 -
11:30

Gudstjeneste, Jegindø kirke.

15. maj 10:30
11:30
15. maj 10:30 -
11:30

Provstigudstjeneste

16. maj 10:30
11:30
16. maj 10:30 -
11:30

HØR DAGENS ORD