VELKOMMEN

VI ARBEJDER LØBENDE PÅ HJEMMESIDEN! Velkommen til hjemmesiden for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirker. Her vil du kunne se, læse og høre om det kirkeliv, som udfolder sig i de tre sogne på Jegindø og den nordlige del af Thyholm. Hvis du gæster vores område, kan du læse om kirkernes aktuelle tilbud og deres spændende historier.

LEDIG STILLING

Gartner/gartneriarbejder til Hvidbjerg og Lyngs Kirkegårde

Ansøgningsfrist: Den 21. august 2015

Stillingsopslag: [klik her]Jegindø kirke har fortsat deres egen hjemmeside: www.jegindoe-kirke.dk.

Indsættelsesgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Morten Krogh Nielsen bliver præst på Jegindø

MIDLERTIDIG LUKNING AF LYNGS KIRKE

Teknologisk Institut har undersøgt Lyngs kirke for skimmelsvamp og konkluderet:

"Der er konstateret skimmelforekomst i stort omfang, og skimmelforekomsten vurderes at udgøre en belastning for indeklimaet, og vil antagelig kunne medføre helbredsmæssige gener hos personer, som er sensibiliserede over for skimmelsvampe. Det frarådes derfor, at kirken anvendes som arbejdssted under de nuværende forhold."

Menighedsrådet har sendt rapporten videre til Viborg Stift, som skal vurdere det videre forløb. Man vil løbende kunne holde sig underrettet her på hjemmesiden.

Da Lyngs kirke for tiden ikke kan anvendes som arbejdssted for kirketjener, kirkesanger, organist og præst, er gudstjenesterne i kirken indtil videre aflyst.

-Svende Grøn
Formand for Menighedsrådet i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne
 


SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE 12. AUGUST 2015

GUDSTJENESTE I UDGRAVNINGEN PÅ JEGINDØ

Lørdag den 20. juni fejrede hele Jegindø og Thyholm 100-året for bygningen af dæmningen. Den store folkefet begyndte naturligvis med en gudstjeneste i Udgravningen, hvorfra al jorden til dæmningen blev hentet.

Dæmningen forenede Søndbjerg og Jegindø sogne, og derfor medvirkede to "midlertidige" præster: Ove Arensbach, der konstitueret sognepræst på Jegindø, og Lars Sandfeld, der er barselvikar i Søndbjerg samtidig med, at han passer "sit eget" pastorat i Hvidbjerg-Lyngs.

Prædikenen knyttede dæmnigsbyggeriet sammen med to bibelske beretninger om at komme tørskoet i land: Jødernes vandring gennem det røde hav og Jesus, der går på vandet.

Du kan læse mere om jubilæet [klik her]

PROVSTIGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG 2015 VED GIMSINGHOVED

 • 22.-25.-05 15
 • 22.-25.-05 17
 • 22.-25.-05 20
 • 22.-25.-05 21
 • 22.-25.-05 43
 • 22.-25.-05 46
 • 22.-25.-05 47
 • 22.-25.-05 54
 • 22.-25.-05 62

TEMA-KONCERT: FRIHED

Tema-koncert: Frihed

Tirsdag den 5. maj 2015 medvirkede en lang række lokale musikere, kor og solister til en temakoncert om frihed. Det var en meget smukt og stemningsfuld koncert, hvor aftenens program var sammensat af organist Rikke Feraru.

NY KONSTITUERET SOGNEPRÆST PÅ JEGINDØ

Pr. 1. januar 2015 er Ove Arensbach blevet konstitueret som sognepræst på Jegindø. Det vides endnu ikke, hvor længe konstitueringen varer.

Han træffes på tlf. 22759148 og har ugentlig fridag mandag.

Du kan læse Ove Arensbach præsenterer sig [her]

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste - Lyngs kirke AFLYST

30. aug 09:00
10:00
30. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste - Jegindø kirke

30. aug 09:00
10:00
30. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste - Hvidbjerg kirke

30. aug 10:30
11:30
30. aug 10:30 -
11:30

Menighedsrådsmøde

2. sep 19:00
22:00
2. sep 19:00 -
22:00

Lyngs kirke ingen

6. sep  
6. sep  

Gudstjeneste Hvidbjerg kirke. Friluftgudstjeneste i Præstegårdshaven

6. sep 10:30
11:30
6. sep 10:30 -
11:30

Indsættelsesgudstjeneste - Jegindø kirke

Sognepræst Morten Krogh Nielsen indsættes i Jegindø kire af provst Carsten …

6. sep 14:00
15:00
6. sep 14:00 -
15:00

Gudstjeneste Solvang

8. sep 15:00
16:00
8. sep 15:00 -
16:00

Ingen gudstjeneste, Lyngs kirke

13. sep  
13. sep  

Gudstjeneste, Hvidbjerg kirke. Kirkekaffe hos Hanne og Erling Christensen, Nørregade

13. sep 09:00
10:00
13. sep 09:00 -
10:00

HØR DAGENS ORD