Sorggruppe i Struer provsti

Et tilbud til voksne, der har mistet 

. Forældre 

. Ægtefælle/samlever 

. Barn 

. Søskende 

. Nærtstående familie 

. Ven, veninde eller kollega 

At være alene med et stort tab kan betyde 

. At vi mister vort ståsted. 

. At vi føler, at vi mister meningen med livet. 

. At vi ikke kan finde glæde og kontakt, hvor vi før kunne. 

Ved at dele sorg med andre i samme situation: 

. Får vi sat ord på og udtrykt, hvad vi føler. 

. Får vi indblik i, hvad andre stiller op med sorg. 

. Får vi et netværk. 

 

Det er gratis at deltage i sorg- og samtalegruppen. 

Dag og mødetidspunkt aftales inden opstart. 

Der vil naturligvis være tavshedspligt i gruppen. Dette er vigtigt for at kunne have et tillidsfuldt rum sammen. 

Sorg- og samtalegruppen hører under Menighedsplejen i Struer Provsti. 

Møderne finder sted ca. hver 14. dag i Voldhøj Kirke, Park Allé 18, 7600 Struer. 

Et sorgforløb indledes ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til: 

Valgmenighedspræst 

Lisbet Lundin Jacobsen 
Tlf. 97 13 63 73
Mail: langfrom@mail.dk