Kontakt Kirkegårdsledelse

Graver for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø kirkegårde

Annagrete Nielsen

Telefon: 97871283

E-mail: post@hvidbjergkirkegaard.dk

Kontakt Kordegn

Kordegn for Thyholm Pastorat 

Christen Birkebæk

t: 97871115 / m: CBI@km.dk

Kordegnen træffes telefonisk tirsdage og onsdage kl. 10 til kl. 13 og torsdage kl. 15 til kl. 18.

Kontakt præsterne

Sognepræster for Hvidbjerg, Lyngs, Jegindø, Søndbjerg og Odby sogne

Morten Krogh Nielsen

t: 97879003 / m: MBN@km.dk

Thomas Buelund

t: 97875136 / m: TBU@km.dk

Kontakt