Valgforsamling ved menighedsrådsvalget 2020

 

 Valgforsamling ved menighedsrådsvalget 2020 
for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne
Tirsdag den 15. september kl. 19.30 i HVIDBJERG KIRKE (bemærk ændret valgsted)
Denne aften vælges det nye menighedsråd, der tiltræder d. 1.12.2020. - Funktionsperioden er to år.
 
Kom og brug din stemme!
 Alle er velkomne - men kun fremmødte folkekirkemedlemmer på mindst 18 år med valgret i det pågældende sogn kan få tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Del dette: